Privacy

Privacy


Falke  Privacy Policy

Juni 2018

 

Conform de voorschriften van de AVG verstrekken wij in deze Privacy Policy informatie over de persoonsgegevens die wij van onze leerlingen verwerken. Hier vindt je alle informatie over wat we verzamelen, hoe we het verzamelen en waarom.

 

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens

Wij gebruiken persoonsgegevens om met onze leerlingen te kunnen communiceren, om administratie te voeren voor de Belastingdienst en om examens bij het CBR aan te vragen.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

In onderstaand overzicht een opsomming van welke gegevens wij verwerken en waarom.

Naam Voor- en achternaam Communicatie met rij-instructeur
Adresgegevens Woonplaats

Straatnaam + huisnummer

 

 

Postcode

Om leerling op te halen voor de rijles.

 

 

Voor de factuur

Telefoon Mobiel nummer leerling Communicatie
Leeftijd Geboortedatum Ter verificatie van leeftijd

Voor rijexamen CBR

Gezondheid Alleen zaken die van invloed zijn op de  rijvaardigheid Voor jouw veiligheid en die van de instructeur
e-mailadres Mailadres leerling

 

 

 

Mailadres ouders

Communicatie en uitnodiging theorielessen

 

Voor verzenden factuur

 

Alleen bij leerlingen onder de 16 jaar. Ter verificatie.

BSN nummer Burgerservicenummer Voor aanvraag rijexamen CBR /  SOOB aanvraag
Foto Portretfoto Voor de rijbewijs-App

 

Om jouw foto op Facebook en Instagram te plaatsen als je geslaagd bent voor je rij-examen

 

Jongeren onder de 16

Voor jongeren onder de 16 jaar, is toestemming van ouders of voogd noodzakelijk om persoonsgegevens te mogen opslaan. Wij zullen ouders of voogd verzoeken zich bij ons te melden en zich te identificeren.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Falke Opleidingen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Voor onze Financiële administratie zijn wij wettelijk verplicht de gegevens 7 jaar te bewaren. Andere gegevens zullen na uiterlijk 2 jaar na het behalen van het rijexamen worden gewist.

 

Recht van leerlingen

Elke leerling heeft het wettelijk recht om ons te verzoeken zijn persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, op te vragen of te wissen. Wil je gebruik maken van dit recht stuur dan een email met jouw verzoek aan: info@falkeopleidingen.nl.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen of geven jouw gegevens nooit aan derden. Met alle bedrijven waar wij mee samenwerken hebben wij een verwerkersovereenkomst waarin strikte geheimhouding ten aanzien van jouw persoonsgegevens is overeengekomen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken

Falke Opleidingen gebruikt  tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website vragen we jou daar toestemming voor. Deze analytische cookies zijn volledig geanonimiseerd.

 

Cameratoezicht

In onze rijschool hebben wij cameratoezicht. Dit cameratoezicht dient alleen ter bescherming van onze motoren, motorkleding, computers en persoonlijke bezittingen. Camerabeelden worden niet gebruikt voor het identificeren van personen anders dan in geval van een misdrijf. In dat geval zullen de camerabeelden overgedragen worden aan de politie. Camerabeelden zullen maximaal 4 weken worden bewaard behalve als er verdenking is van een misdrijf.

 

 

Video opnamen motorrijlessen

Bij de motorrijlessen maken wij soms gebruik van video-opnamen. Deze opnamen dienen als lesmateriaal voor de betreffende leerling. Deze video-opnamen worden niet gedistribueerd of anderszins gebruikt. Beelde worden automatisch overschreven als de geheugenkaart van de camera vol is.

 

Beveiliging

Falke Opleidingen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang of diefstal tegen te gaan.

 

Klachten

Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Nieuw: Nu ook lessen met automaat!